|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  Šolska knjižnica

  Šolski knjižnici delujeta v sklopu zavoda in omogočata nemoteno izposojo in uporabo knjig, časopisov in revij dijakom, profesorjem, vzgojiteljem in ostalim delavcem šole. Za potrebe doma je knjižnica odprta v popoldanskem času, ob ponedeljkih od 14.00 do 16.00.

  Pomembnejše naloge šolske knjižnice v tem šolskem letu:

  • izpopolnjevanje knjižničnega fonda za potrebe mature, zaključnega izpita, strokovno teoretičnih predmetov, potreb višje strokovne šole, za potrebe splošnega izobraževanja in osebnostne rasti dijakov, študentov in zaposlenih,
  • ureditev knjižnice in čitalnic,
  • seznanjanje dijakov in delavcev s knjižnimi novostmi,
  • uvajanje dijakov v uporabo knjižnice in čitalnice,
  • pripravljanje različnih razstav in prireditev v knjižnici.