|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  TRAJNA MOBILNOST DIJAKOV

  V letošnjem šolskem letu smo se vključili v projekt- Trajnostna mobilnost dijakov z akcijo: Dijaki dijakom za varno mobilnost, ki bo trajal tri leta. V ta projekt je vključenih 27 srednjih šol po Sloveniji in Dijaški dom Grm.
  Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu.
  Namen akcije Dijaki dijakom  za varno mobilnost je ozavestiti čim večje število dijakov o pomenu varne mobilnosti. V ta namen se kot neformalna oblika povezovanja dijakov na srednjih šolah in dijaških domovih spodbuja oblikovanje klubov Dijaki za varno mobilnost.
  V  klubu bodo dijaki opravljali različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence varne mobilnosti, predstavljali bodo svoje dosežke na področju varne mobilnosti in se medsebojno povezovali z namenom izmenjave ter širjenja znanja in izkušenj.

  CILJI AKCIJE: 

  • Dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
  • Pri dijakih krepiti  veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
  • Dijake spodbujati  k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
  • Dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
  • Strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
  • Promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
  • Povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

   AKTIVNOSTI:

  • Dijaki se bodo udeležili organiziranih delavnic;
  • Vsak dijak v klubu vodi e- listovnik, v katerem beleži oz. dokumentira potek opravljanja aktivnosti v spletnem okolju;
  • Dijak bo pomen varne mobilnosti širil med vrstniki tako, da bo v obdobju treh let v klub povabil enega novega člana;
  • Dijaki bodo opravili raziskovalno oziroma projektno nalogo;
  • Dijak bo sodeloval na najmanj dveh natečajih s področja varne mobilnosti;
  • Dijak se bo vključil v aktivnosti šole na temo varne mobilnosti ali ponujene aktivnosti šol regijskih središč.

  Klub Grm- Dijaški dom: Spodbujamo varno mobilnost. Pridružite se nam.
  Mateja Učjak, mentorica